Màng RO AK 400 (1)

Màng RO AK 400 – Màng RO Suez Xử Lý Nước

1. Màng RO AK 400:

 • Màng RO AK 400 là loại màng xoắn ốc. Màng RO Suez được thiết kế đặc biệt với lưu lượng cao và khả năng loại bỏ NaCl cao. Màng RO AK 400 là màng áp suât thấp được sử dụng để xử lý nước lợ, cho phép tiết kiệm năng lượng đáng kể và đặt được khả năng xử lý tốt áp suất vận hành 100 psig (689 kPa).

2. Mô tả màng RO Suez áp thấp:

 • Cấu hình: màng quấn xoắn ốc
 • Loại màng: Thin-film membrane (TFM*)
 • Diện tích hoạt động của màng: 400 ft (37,2 m )
Màng RO áp thấp 8040

Màng RO AK 400

3. Thông số kỹ thuật vận hành và rửa màng RO AK:

 • Áp suất vận hành (Typical Operating Pressure): 120 psi (830 kPa)
 • Áp lực flux (Typical Operating Flux): 10-20GFD (15-35LMH)
 • Áp lực vận hành tối đa (Maximum Operating Pressure): 600 psi (4,136 kPa)
 • Nhiệt độ tối đa (Maximum Temperature):
  • Nhiệt độ vận hành: 122°F (50°C)
  • Nhiệt độ rửa màng  (CIP): 122°F (50°C)
 • pH Range
  • Khả năng loại bỏ tối đa: 7.0-7.5
  • Điều kiện vận hành: 2.0-11.0
  • CIP: 1.0-13.0 (1)
 • Độ đục nước cấp tối đa: 1.0 NTU
 • SDI nước cấp (15 mins): 5.0
 • Áp lực tối đa đối với mỗi lớp màng: 12 psi (83 kPa)

4. Mua màng RO Suez sản xuất?

Thông tin liên hệ:

Điện thoại: (028) 6651 8768

Hotline     : 0964 267595

Email        : [email protected]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *