BioRemove NovoZymes

Vi Sinh Xử Lý Nitơ Amonia Hiệu Quả

1. Thông tin của vi sinh xử lý Nitơ Amonia: Model vi sinh: BioRemove 5805 Thương hiệu: NovoZymes Xuất...